Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
  • (Ledig). [1622 - 1639]