Øye bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasienter

PasientNr Kjønn Alder Tittel Beskrivelse Kasus
1 kvinne 54 Malignt melanom 61 62 Vis