Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 118: Claudicatio venstre ben og aortaaneurisme

Pasient

Alder: 68
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 133  134 

Opplysninger

Claudicatio intermittens venstre ben. Tilsendt MR undersøkelse viser aortaaneurisme 38 mm og okkludert bekkenarterier på venstre side..

Undersøkelse

CT abdomen og bekkenarterier med kontrast i arteriefase. Undersøkelsen axiale bilder i abdominalaorta, ved bifurkaturen og i lyskene.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 01.11.2017