Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 119: Utredning for vekttap og høy SR

Pasient

Alder: 83
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 120 

Opplysninger

Hjertesvikt, hypertensjon og struma. Innkommer til utredning for vekttap og høy senkning. Ultralyd abdomen har vist tumor i venstre nyre.

Undersøkelse

Utført med iv. og peroralt kontrastmiddel. Aksiale snitt gjennom nyrene i tre nivåer der bilde a er øverst.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 12.06.2004