Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 120: Vekttap 3 måneder etter nefrectomi.

Pasient

Alder: 83
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 119 

Opplysninger

Venstresidig nefrektomi pga. hypernefrom 3 måneder før aktuelle undersøkelse. Nå innlagt med 30 kg vekttap

Undersøkelse

Peroralt kontrastmiddel er gitt. Bilde a) og b) er aksiale snitt i høyde med nyrene og bilde c) av bekkenskjelettet.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 12.06.2004