Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 131: Postoperativ undersøkelse etter stenfjerning

4517
Bilde 131 a

Pasient

Alder: 34
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 129  130  132 

Opplysninger

Sten fjernet endoskopisk 3 måneder før. Postoperativ striktur som ble behandlet med ureterstent. Kontrollundersøkelse etter fjerning av stent

Undersøkelse

Rtg urografi. Bilder tatt 5 og 30 minutter etter at kontrastmiddel ble gitt iv.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 02.11.2017