Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 132: Postoperativ undersøkelse etter stenfjerning

Pasient

Alder: 34
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 129  130  131 

Opplysninger

Sten fjernet endoskopisk 3 måneder før. Postoperativ striktur som ble behandlet med ureterstent. Kontrollundersøkelse etter fjerning av stent

Undersøkelse

CT urografi med kontrast. Undersøkelsen er utført 2 timer etter at kontrasten ble gitt iv.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 31.10.2017