Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 133: Magesmerter etter aortaoperasjon

Pasient

Alder: 68
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 118  134 

Opplysninger

Operert med Y-graft i aorta og bekkenarterier. Postoperativt har pasienten ventrikkelretensjon og magesmerter.

Undersøkelse

CT abdomen. Ingen perioral eller iv kontrast er gitt.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 21.10.2019