Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 138: Cancer prostata med bekken- og ryggsmerter

Pasient

Alder: 78
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 137 

Opplysninger

Kjent cancer prostata. Økende smerter i rygg og bekkenområdet. Følelse av kraftsvikt i begge ben. Stigende PSA.

Undersøkelse

CT thorax og abdomen. Bildene er presentert med skjellettvindu. Axialbilde i thorax (a), koronalbilde (b) og sagitalbilde i thorax og abdomen.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 06.11.2017