Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 260: Vekttap og ikterus

Pasient

Alder: 85
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 261 

Opplysninger

Tidligere hatt cerebralt insult, koronar hjertesykdom med stent i LAD.

Aktuelt: Pasienten blir innlagt på grunn av ikterus og vekttap på cirka 15 kg. Ved undersøkelsen finnes ikterisk hud og sclera. Vekt 42 kg. Smerter ved palpasjon under begge costalbuer. Blodprøvene viser Hb 11.9, kreatinin 44, CRP 6,3, bilirubin 220 (5-25), ASAT 125 (15-35), ALAT 322 (10-45), GT 700 (10-75), ALP 264 (35-105) og amylase 6 (10-65) – normalverdiene i parentes.

Undersøkelse

CT abdomen og bekken
I.v. kontrast er gitt. Bildene er tatt i arteriell fase dvs ca 45 s etter at kontrast ble gitt. Bildene 1-4 er axiale snitt der 1 er øverst. Bildet 5 er coronal snitt.

For å se forskjell på venøs og arteriell fase, kan du se på tettheten i aorta og hvor kontrasten er i nyreparenchymet.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 12.11.2020