Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 261: Pankreascancer med forløp

Pasient

Alder: 85
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 260 

Opplysninger

Pasienten fikk diagnosen pancreascancer 6 mnd tidligere. På grunn av pasientens alder og komorbiditet var hun ikke kandidat for Whipples operasjon, dvs fjerning av svultsen. Hun fikk innlagt metall stent via ERCP med god effekt på gallestase. Ved denne kontrollen var bilirubin 11, ASAT 19, ALAT 21, GT 78, dvs. normalisering av prøvene sammenholdt med 6 mnd før.

Undersøkelse

CT abdomen og bekken
I.v. kontrast er gitt. Bildene er tatt i venøs fase dvs ca 30 s etter at kontrast ble gitt. Bildene 1,2 er axiale bilder, 3,4 er koronale bilder.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 22.01.2012