Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 272: Akutte smerter under høyre costalbue

Pasient

Alder: 24
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 273 

Opplysninger

Innlegges pga akutt innsettende smerter mellom scapula og høyre costalbue. Oppkast x flere. Smertene er mest uttalt mellom skulderbladene. Prikkende og stikkende smerter. Undersøkelsen viser svake tarmlyder, palpasjonsømhet under høyre costalbue og i venstre fossa. Smertepreget og medtatt pasient. Blodprøver: Negativ D dimer, stigende leververdier. Bilirubin 28, CRP neg. Stigende ASAT fra 291 til 474. Stigende ALAT fra 233 til 380. Stigende GT fra 259 til 274. Høy ALP 197.

Undersøkelse

MRCP – magnetic resonance cholangio-pancreaticografi: Bilde 1: axial snitt T2, bilde 2,3: koronale T2 snitt og bilde 4: 3D MRCP sekvens.

Undersøkelsen er en MR undersøkelse. Denne utføres uten bruk av kontrastmiddel. Pasienten må være fastende og undersøkelsen tar ca 20 minutter. De axiale og koronale T2 bildene er snittbilder gjennom hele det undersøkte organet. 3D sekvensen er en volumopptak som i etterkant kan roteres. Mindre forandringer kan bli borte på dette opptaket.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 28.01.2012