Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 274: Abdominal smerter og ikterus et par uker

Pasient

Alder: 56
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 275 

Opplysninger

Ikterus og smerter/abdominalt ubehag gjennom et par uker. Lys avføring og mørk urin. Undersøkelsen viser en dame i middels hold, god allmenntilstand, ikterisk, men ingen glandelsvulst. Abdomen er bløt, uømfintlig uten palpable oppfyllinger eller tumores. Blodprøver viser markant forhøyete staseparametre med bilirubin på 107, GT på 245, ASAT 55, ALAT 155, normale infeksjonsparametre.

Ultralyd galleveier viste sten i choledochus som er dilatert til cirka 1,8 cm. Også intrahepatisk kolestase. Galleblæren er slank og tynnvegget med multiple små konkrementer

Undersøkelse

MRCP – magnetic resonance cholangio-pancreaticografi. Bilde 1: axial snitt T2, bilde 2-4: koronale T2 snitt, bilde 5: 3D MRCP sekvens.

Undersøkelsen er en MR undersøkelse. Denne utføres uten bruk av kontrastmiddel. Pasienten må være fastende og undersøkelsen tar ca 20 minutter. De axiale og koronale T2 bildene er snittbilder gjennom hele det undersøkte organet. 3D sekvensen er en volumopptak som i etterkant kan roteres.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 28.01.2012