Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 275: Abdominalsmerter og ikterus i et par uker

Pasient

Alder: 56
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 274 

Opplysninger

Ikterus og smerter/abdominalt ubehag gjennom et par uker. Lys avføring og mørk urin. Undersøkelsen viser en dame i middels hold, god allmenntilstand, ikterisk, men ingen glandelsvulst. Abdomen er bløt, uømfintlig uten palpable oppfyllinger eller tumores. Blodprøver viser markant forhøyete staseparametre med bilirubin på 107, GT på 245, ASAT 55, ALAT 155, normale infeksjonsparametre. Ultralyd galleveier viste sten i gallebære og choledochus. MRCP viste det samme. ERCP fant ingen konkrementer. Mistenkte dermed papilletumor.

Undersøkelse

I.v. kontrast er gitt. Bildene er tatt i arteriell fase dvs ca 30 s etter at kontrast ble gitt. Bildene 1-3 er axiale snitt der 1 er øverst. Bildet 4 er coronal snitt.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 28.01.2012