Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 276: Colorectal cancer med mistenkt spredning til lever

Pasient

Alder: 67
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 277 

Opplysninger

Innlegges med 3-4-måneders sykehistorie med endring i avføringsvaner og blod per rektum. Utredning med rektoskopi viste et adenokarsinom cirka 13 cm fra analåpningen.

Undersøkelse

I.v. kontrast er gitt. Bildene er tatt i venøs fase dvs ca 90 s etter at kontrast ble gitt. Bildene 1-4 er axiale snitt der 1 er øverst.

CT thorax og abdomen blir utført preoperativt for å påvise eventuelle metastaser.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 29.01.2012