Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 277: Colorectal cancer med mistenkt spredning til lever

Pasient

Alder: 67
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 276 

Opplysninger

Innlegges med 3-4-måneders sykehistorie med endring i avføringsvaner og blod per rektum. Utredning med rektoskopi viste et adenokarsinom cirka 13 cm fra analåpningen. Preoperativ CT viste flere levertumores.

Undersøkelse

Undersøkelsen viser axiale billedopptak av lever. Bildene 1-4 er varianter av T2 opptak der væske blir hvitt. Dette kan sees ved at spinalvæsken er hvit. I bildene 1-3 er signalet fra fettvev tatt bort, men er tilstede på bilde 4. Bildene 5-9 er en kontrastundersøkelse av samme lesjon før kontrast (bilde 5) og opptil 120 minutter etter på de øvrige. Sekvensene er en variant av T1 der kontrastmiddelet lyser opp.

Dette er en spesiell undersøkelse for å avklare om leveren inneholder hemangiomer. Pasienten ligger i MR maskinen i ca 30 minutter inntil det er gått 15 minutter etter at kontrasten er gitt. Pasienten tas inn til nytt scan når det skal tas senbilder.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 29.01.2012