Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 278: Rectum cancer med spredning til lever

Pasient

Alder: 39
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 279  280 

Opplysninger

Tidligere frisk. Flere i nærmeste familie har hatt polypper i colon. Pasienten har hatt blod i avføringen ved hver defekasjon i ca 1 år. Har gått ned 10 kg i vekt de siste 6 uker. Sigmoid scopi viste tumor cirka 15-25 cm fra analåpningen. Histologi viste adenocarcinom.

Undersøkelse

MR rectum

Undersøkelsen viser sagitale (bilde 1) og axiale (bilde 2,3) T2-billedopptak bekkenregionen. I tillegg finnes tre skråopptak, også T2-serier (bilde 4-6). Legg merke til at muskel blir mørk, væske og fett blir lyst. Undersøkelsen omfatter også axiale T1-opptak, men er ikke vist her.

Det er ikke gitt kontrastmiddel. Pasienten er fastende. Han blir tømt med et Toilax klyster like før. Ingen kontrast eller væske er satt inn i rektum. Pasienten ligger i MR maskinen ca 20 minutter. Undersøkelsen inngår i den preoperative utredningen av en pasient som med andre metoder har fått påvist tumor. Dermed kan man si noe om lokale utbredning av tumor og metastaser til regionale lymfeknuter.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 29.01.2012