Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 280: Rectum cancer med spredning til lever

Pasient

Alder: 39
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 278  279 

Opplysninger

Tidligere frisk. Flere i nærmeste familie har hatt polypper i colon. Pasienten har hatt blod i avføringen ved hver defekasjon i ca 1 år. Har gått ned 10 kg i vekt de siste 6 uker. Sigmoid scopi viste tumor cirka 15-25 cm fra analåpningen. Histologi viste adenocarcinom. MR rectum viste lokalavansert cancer med spredning til lokale lymfeknuter. CT lever gav mistanke om levermetastaser.

Undersøkelse

MR lever med Multihance:

Undersøkelsen viser axiale billedopptak av lever. Bildene 1,2 er varianter av T2 opptak der væske blir hvitt. Dette kan sees ved at galleblæren, innhold i magesekken og spinalvæsken er hvit. I disse bildene er signalet fra fettvev tatt bort. Bildene 3-6 er en kontrastundersøkelse av samme lesjon før kontrast (bilde 3) og opptil 20 minutter etter på de øvrige. Sekvensene er en variant av T1 der kontrastmiddelet lyser opp.

Dette er en spesiell undersøkelse både for å detektere flest mulig av svultsene og for å avklare om leveren inneholder hemangiomer. Pasienten ligger i MR maskinen ca 30 minutter til det er gått 15-20 minutter etter at kontrasten er gitt.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 29.01.2012