Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 315: Multitraume med mulig nakkeskade

934
Bilde 315 a

Normalbilde

Pasient

Alder: 49
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 316 

Opplysninger

Samme pasient som i kasus 316. Trafikkulykke med skade av nakke, thorax og abdomen. CT thorax viste fraktur av venstre costa 12. CT abdomen viste blod rundt høyre nyre. Bekkenfraktur med god stilling av frakturene - ingen operasjon nødvendig. Ingen nevrologiske utfall.

Undersøkelse

Røntgen cervicalcolumna. Ett sidebilde tatt på skadestuen. Vanligvis består en røntgen cervicalcolumna av minst fire bilder: front, side og to skråbilder. I en akuttsituasjon vil et sidebilde kunne gi diagnosen, men er ikke tilstrekkelig for å utelukke en skade. Ved den minste mistanke om fraktur ved høyenergitraumer taes CT.

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 18.07.2003