Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 316: Multitraume med mulig nakkeskade

949
Bilde 316 a

Pasient

Alder: 49
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 315 

Opplysninger

Samme pasient som i kasus 315. Trafikkulykke med skade av nakke, thorax og abdomen. CT thorax viste fraktur av venstre costa 12. CT abdomen viste blod rundt høyre nyre. Bekkenfraktur med god stilling av frakturene - ingen operasjon nødvendig. Ingen nevrologiske utfall.

Undersøkelse

CT cervicalcolumna. Undersøkelsen utføres med tynne aksiale snitt, slik at rekonstruksjon er mulig. Aktuelle bilde viser to rekonstruksjoner, det øverste i sagittalplan og det nederste i coronalplan. Begge bildene er presentert med benvindu.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 17.11.2020