Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 318: Ulnafraktur med callus

952
Bilde 318 a

Pasient

Alder: 5
Kjønn: gutt
Samme pasient som i kasus: 317 

Opplysninger

Monteggiaskade med fraktur av ulna og luksasjon av caput radii for en måned siden.

Undersøkelse

Røntgen venstre albu og underarm. Ett front- og et sidebilde foreligger, men begge bildene er tatt lett skrått. Bildet er tatt av en 5 år gammel gutt, og man ser derfor åpen epifyselinje i distale humerus og manglende forbening av olecranon.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 16.08.2004