Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 33: Front mot front kollisjon med thorax skade

131
Bilde 33 a

Normalbilde

Pasient

Alder: 27
Kjønn: mann

Opplysninger

Front mot front kollisjon i høy hastighet. Isolert thoraxskade.

Undersøkelse

Røntgen thorax front liggende, undersøkelsen er utført på akuttstua.

Som standard taes av alle traumepasienter ved Ullevål sykehus følgende røntgenbilder:
1) Thorax front
2) Bekken front
3) Cervicalcolumna side er erstattet med CT cervical columna

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 16.10.2005