Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 407: Seks måneder etter hjerneinfarkt

Normalbilde

Pasient

Alder: 82
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 405  406 

Opplysninger

Hjerneslag for seks måneder siden med forsatt paralyse i høyre arm. Senere tiden vært plaget med en rekke nye "drypp", dvs. transitorisk iskemisk attakk.

Undersøkelse

Ingen kontrast er gitt.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 17.11.2020