Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 45: Infeksjon med ukjent fokus

Pasient

Alder: 53
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 6 

Opplysninger

Infeksjonsklinikk med redusert almentilstand og feber siste 5 dager. Ved undersøkelse finnes CRP 228. Ved auskultasjon er det inspiratoriske grove pipelyder bilat.

Undersøkelse

CT thorax i tre plan; axial, coronal og sagital. Bildene er presentert i lungevindu.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 16.12.2019