Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 46: Abdominalt aortaaneurisme

Pasient

Alder: 72
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 47 

Opplysninger

Operert popliteaaneurisme for 9 år siden. Utvidet abdominalaorta har vært fulgt med ultralyd i mange år. Nå er det kommet til operasjonsindikasjon

Undersøkelse

CT angiografi av abdominalaorta. De tre første bildene viser axiale bilder i tre nivåer, det første er øverst. De to siste bildene viser koronalt snitt og sagitalt snitt.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 19.02.2020