Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 6: Infeksjon med ukjent fokus

4695
Bilde 6 a

Normalbilde

Pasient

Alder: 53
Kjønn: kvinne
Samme pasient som i kasus: 45 

Opplysninger

Infeksjonsklinikk med redusert almentilstand og feber siste 5 dager. Ved undersøkelse finnes CRP 228. Ved auskultasjon er det inspiratoriske grove pipelyder bilat.

Undersøkelse

Det er god eksponering på begge bildene. Frontalbildet er tatt rett.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 18.06.2020