Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 63: Lungecancer med dyspne

232
Bilde 63 a

Normalbilde

Pasient

Alder: 48
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 64  65 

Opplysninger

Kjent cancer pulm høyre side, plateepitel carcinom. Inoperabel. Startet med kjemoterapi. Recidiverende pleuravæske på høyre side. Pasienten har fått økende dyspnoe mellom de to aktuelle undersøkelsene.

Undersøkelse

Kun frontbildene vises. Bilde a er tatt 11 dager før bilde b.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 10.12.2005