Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 64: Akutt hevelse i venstre ben

234
Bilde 64 a

Normalbilde

Pasient

Alder: 48
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 63  65 

Opplysninger

Kjent cancer pulm høyre side, plateepitel carcinom. Inoperabel. Startet med kjemoterapi. Recidiverende pleuravæske på høyre side. Tilkommet hevelse i venstre underekstremitet med spreng i leggen. Mistanke om dyp venetrombose.

Undersøkelse

Kun bildene fra legg og kneregionen er vises her.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 10.12.2005