Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 65: DVT med dyspnø

Normalbilde

Pasient

Alder: 48
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 63  64 

Opplysninger

Kjent cancer pulm høyre side, plateepitel carcinom. Inoperabel. Recidiverende pleuravæske på høyre side. Samtidig økende dyspne og dermed mistanke om lungeemboli.

Undersøkelse

CT thorax. Kontrast i aorta, pulmonalarteriene og i hjertekamrene. Dermed er undesøkelsen gjennomført som en CT lungeemboli.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 18.02.2020