Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 89: Mistanke om aortaaneurisme

4441
Bilde 89 a

Normalbilde

Pasient

Alder: 70
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 90 

Opplysninger

Rutine rtg thorax etter innleggelse av pacemaker

Undersøkelse

Rtg thorax

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 29.07.2016