Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 90: Mistanke om thorakalt aortaaneurisme

4444
Bilde 90 a

Pasient

Alder: 70
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 89 

Opplysninger

Rtg thorax har gitt mistanke om aortaaneurisme i thorax.

Undersøkelse

CT thorax med iv. kontrast i arteriefase. a er axialt opptak og b er sagitalt opptak. Bildene er presentert med mediastinumvindu. Da blir lungene svarte.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 18.02.2020