Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Kasus 92: Front mot front kollisjon

4454
Bilde 92 a

Pasient

Alder: 64
Kjønn: mann
Samme pasient som i kasus: 91 

Opplysninger

Aortaruptur ved CT. Pasienten blir behandlet med en dekket stent, stentgraft.

Undersøkelse

Angiografibilder med kontrast i aorta. Bakgrunnen i form av lunger og skjellett er fjernet. Dette er DSA eller digital subtraksjonsbilder.

Prosedyre

Beskrivelse

Opphavssted: Ullevål Universitets sykehus, sist endret: 29.07.2016