Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Gallestenutredning

Alder: 75

Kjønn: mann

Beskrivelse

Gallestein utredes først med ultralyd lever og galleveier (238). Deretter gjøres en MRCP hvis diagnosen er usikker. CT (239) benyttes en sjelden gang hvis det er mistanke om patologi utenfor galleveiene, f.eks i pancreas.


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
239 Gallestein - CT CT
238 Gallestein - UL Ultralyd