Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Hjernemetastaser

Alder: 78

Kjønn: mann

Beskrivelse

Bildene viser cerebrale metastaser uten (case 419) og med iv kontrastmiddel (case 420).


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
419 Hjerneslagmistanke CT
420 Sannsynligvis lungetumor og krampeanfall CT