Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Mistenkt cancer coli

Alder: 70

Kjønn: kvinne


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
7700 MEDCASE_TITLE_NO