Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Utredning bekkenfraktur

Alder: 29

Kjønn: mann