Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Utredning av lårhalsbrudd

Alder: 83

Kjønn: kvinne