Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Pankreascancer med forløp

Alder: 85

Kjønn: kvinne

Beskrivelse

Omfatter CT abdomen ved diagnosetidspunkt og CT etter 6 mnd


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
261 Pankreascancer med forløp CT
260 Vekttap og ikterus CT