Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Rectum cancer med spredning til lever

Alder: 39

Kjønn: mann


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
280 Rectum cancer med spredning til lever MR
278 Rectum cancer med spredning til lever MR
279 Rectum cancer med spredning til lever CT