Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Oppfølging av pasient med utvidet aorta ascendens

Alder: 55

Kjønn: mann

Beskrivelse

Diameter ved CT er 46-48 mm. Kontroll etter 2 år ved MR undersøkelse viser diameter 48-49 mm.


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
88 2 års kontroll av vid aorta ascendens MR
87 Rutinekontroll CT