Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Aorta ascendens aneurisme

Alder: 70

Kjønn: mann

Beskrivelse

Slynget og vid thoracalaorta. Aneurisme i ascendens.


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
89 Mistanke om aortaaneurisme Røntgen
90 Mistanke om thorakalt aortaaneurisme CT