Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Operert for claudicatio og aortaaneurisme med komplikasjoner

Alder: 68

Kjønn: mann

Beskrivelse

Operert med postoperativ mekanisk ileus


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
133 Magesmerter etter aortaoperasjon CT
134 Magesmerter etter aortaoperasjon Røntgen
118 Claudicatio venstre ben og aortaaneurisme CT