Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Cancer prostata med bekken- og ryggsmerter

Alder: 78

Kjønn: mann

Beskrivelse

Rtg og CT


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
137 Cancer prostata med bekken- og ryggsmerter Røntgen
138 Cancer prostata med bekken- og ryggsmerter CT