Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Infeksjon med ukjent fokus

Alder: 53

Kjønn: kvinne

Beskrivelse

Rtg thorax og CT thorax


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
6 Infeksjon med ukjent fokus Røntgen
45 Infeksjon med ukjent fokus CT