Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Utredning av AAA

Alder: 72

Kjønn: mann


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
46 Abdominalt aortaaneurisme CT
47 Abdominalt aortaaneurisme Ultralyd