Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Lungeemboli

Alder: 33

Kjønn: mann

Beskrivelse

Her vises de to radiologiske metoder for å påvise lungeemboli. CT har i de siste par årene utviklet seg til å bli førstevalg av undersøkelsesmetode. Et alternativ som også kan benyttes er kombinasjon av perfusjons og ventilasjons scintigrafi.