Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasient: Ca pulm med komplikasjoner

Alder: 48

Kjønn: mann


Kasus

Bilde KasusNr Tittel Modalitet
65 DVT med dyspnø CT
64 Akutt hevelse i venstre ben Angiografi
63 Lungecancer med dyspne Røntgen