Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: Matlab

Versjon 2018A for Mac

Programinformasjon

KategoriAnalyse
BeskrivelseMATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with traditional programming languages such as C, C++, and Fortran.
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av Matlab for Mac:
https://app.uio.no/programvare/produkt/59.html?pid=1&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Site lisens
Matlab med Toolboxer er tilgjengelig for ansatte ved UIO. .

Matlab kan kjøres på enkeltstående maskiner og via lisens-server. .
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Nei
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Nei

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering https://www.macprog.uio.no/lisens/matlab/R2018A/
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Annen informasjonProgrammet kan lastes ned fra USITs programvaretjener. Dersom du ikke kjenner prosedyren for dette, er det en web-side som tar for seg de viktigste momentene. Se:

http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/p-base/nedlasting.html

Dette dokumentet linker opp plattformspesifikke dokumenter for Macintosh- og Windowsmaskiner.

Sjekk produsentens websider for ev. oppdateringer, tips, FAQ, etc. Denne type stoff er ofte lagret under "Support" på websidene.

MatLab er også installert på sentrale servere ved UiO. For oppkobling og bruk av denne tjenesten, anbefales UiO-programkiosk (for Windows) og win.uio.no ( dokumentasjon for å bruke MacOSX og Linux).

Les mer om statistikkservere ved UiO

Enheter som har "instituttavtale" for en eller flere av programmene SPSS, SAS, MAPLE og MATLAB er listet opp i dokumentet: http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/p-base/instavt.html
Produsent Mathworks
Datoer
Opprettet:10.12.2018
Sist endret:10.12.2018
Driftsnivå

Andre versjoner

Windows
Matlab R2018B
Matlab R2018B
Matlab R2017A Under utfasing, slettes etter 20.08.2019
Matlab R2015a Under utfasing, slettes etter 28.03.2018
Matlab R2016B Under utfasing, slettes etter 20.08.2019
Matlab R2015b Under utfasing, slettes etter 28.03.2018
Matlab R2015a Under utfasing, slettes etter 28.03.2018
Matlab R2014b Under utfasing, slettes etter 17.09.2016
Matlab R2013a Under utfasing, slettes etter 09.04.2014
Matlab R2012b Under utfasing, slettes etter 18.12.2013
Mac
Matlab 2016B
Matlab 2016A
Matlab R2015a Under utfasing, slettes etter 29.05.2017
Matlab R2014b Under utfasing, slettes etter 23.12.2015
Matlab R2013b Under utfasing, slettes etter 23.12.2015