Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap

Bøkene ved Det juridiske fakultetsbibliotek er systematisert etter et klassifikasjonssystem for rettsvitenskap, L-skjema. Hvert emneområde har ett eller flere L-nummer. Med utgangspunkt i dette registeret er det mulig å søke på L-nummer i BIBSYS. Man kan også søke på emneord ordnet systematisk eller alfabetisk.