Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord: betalingssystemer

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 43
  • Kort og terminaler
  • Samarbeidsgruppen for salgsstedssystemer og kontokort
  • Teledirektoratet 1983

Vis alle treff i Oria - Hovedside